نهضت ملی مسکن
وزارت نفت و مجلس به دنبال ایجاد ساز و کار نفت در برابر مسکن! ۲۸ آذر ۱۴۰۰

وزارت نفت و مجلس به دنبال ایجاد ساز و کار نفت در برابر مسکن!

موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن توسط سازندگان طرح نهضت ملی مسکن کم‌کم دارد جدی می‌شود و در این خصوص وزارت راه و شهرسازی منتظر ایجاد ساز و کاری توسط مجلس و وزارت نفت است.

امکان ثبت نام مشروط تمامی مجردها در شورای عالی مسکن مطرح ‌شود ۰۱ آبان ۱۴۰۰

امکان ثبت نام مشروط تمامی مجردها در شورای عالی مسکن مطرح ‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فراهم شدن امکان ثبت نام تمامی مجردها برای دریافت خانه‌های طرح جهش تولید مسکن در شورای عالی مسکن مطرح می‌شود، گفت: این امر ضمن تشویق مجردها به ازدواج، سرمایه های سرگردان این گروه‌های جمعیتی را نیز جذب می‌کند و به ست تولید مسکن، هدایت می کند.