نگرش استانها،
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
متفکرآزاد قرائت کرد:

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

استان‌های مرزی در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نادیده گرفته شدند ۰۸ اسفند ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

استان‌های مرزی در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نادیده گرفته شدند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در بودجه‌های سنواتی و در بودجه سال 1401هم از بودجه استان‌های مرزی غفلت شده است.