نگرش امورز
طرح به استقبال بهار ۱۴۰۱ شهرداری کوت عبدالله آغاز شد ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

طرح به استقبال بهار ۱۴۰۱ شهرداری کوت عبدالله آغاز شد

باب المراد شهردار کوت عبدالله از آغاز طرح استقبال بهار ۱۴۰۱ شهرداری کوت عبدالله خبر داد.

۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد ۱۵ دی ۱۴۰۰

۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد

شهردار آبادان از تهیه ۴۵۰ مخزن زباله طی ۲ مرحله خبر داد و گفـت: ۱۴۰ مخزن در منطقه یک شهری، ۱۲۰ مخزن در ناحیه ویژه آبادان، ۹۰ مخزن در منطقه ۲ و ۹۰ مخزن نیز در منطقه سه شهری آبادان نصب شد.