نیرنگ
با مجاهدت‌ سربازان گمنام امام زمان نیرنگ‌های دشمنان خنثی شده است ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

با مجاهدت‌ سربازان گمنام امام زمان نیرنگ‌های دشمنان خنثی شده است

۱۷۳ نماینده مجلس تأکید کردند: با مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در سایه دولت مردمی تمامی ترفندها و نیرنگ های دشمنان یک به یک خنثی و نقش بر آب شده است.