نیروهای قراردادی،
تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی تا پایان خرداد مشخص می‌شود ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
سید مهدی فرشادان نماینده مجلس خبر داد:

تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی تا پایان خرداد مشخص می‌شود

نماینده مردم سنندج با اشاره به بررسی وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی در نشست مشترک با رئیس مجلس، گفت: دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا ۱۵ روز آینده به بررسی موضوع پرداخته تا طرح یا لایحه ای را در این راستا تنظیم کنند لذا تا پایان خرداد ماه تکلیف این افراد مشخص می‌شود.