هادی رضازاده
پشت پرده مافیای درمان چه خبر است؟ ۰۴ آبان ۱۴۰۰

پشت پرده مافیای درمان چه خبر است؟

نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی به حمله به مسئول بسیج علوم پزشکی تهران در مسیر خوابگاه اشاره کرد.