هلال احمر دهگلان،
۲۰۰۰مترمربع زمین در اختیار هلال احمر دهگلان جهت احداث ساختمان اداری این شهرستان قرار گرفت. ۲۵ دی ۱۴۰۰
مدیرکل جمعیت هلال احمر کردستان

۲۰۰۰مترمربع زمین در اختیار هلال احمر دهگلان جهت احداث ساختمان اداری این شهرستان قرار گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان از اهدای قطعه زمینی به مساحت ۲ هزار متر به جمعیت هلال احمر شهرستان دهگلان جهت ساخت مرکز اداری، انبار و پایگاه امدادی خبر داد.