همایش ملی مدیریت جهادی
مدیرعامل فولاد اکسین مدیر برگزیده جهادی در سال ۱۴۰۰ شد ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

مدیرعامل فولاد اکسین مدیر برگزیده جهادی در سال ۱۴۰۰ شد

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس مدیر برگزیده جهادی کشور شد.