هنر،
هنر و رسانه مهمترین ابزار تبیین حقایق است ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
استاندار کردستان؛

هنر و رسانه مهمترین ابزار تبیین حقایق است

استاندار کردستان گفت: هنر و رسانه مهمترین ابزار برای تبیین حقایق، تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌ها و آرمان‌ها است.