هورامان،
رونق کردستان از مسیر گردشگری امکان پذیر است ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
استاندار کردستان؛

رونق کردستان از مسیر گردشگری امکان پذیر است

استاندار کردستان گفت؛ از روز حضور خود در کردستان بارها تاکید کرده‌ام که توسعه این استان از مسیر گردشگری رقم خواهد خورد و ما باید به این مهم توجه خاص و ویژه داشته باشیم.

اولین همایش بین‌المللی هورامان در کردستان برگزار می‌شود ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
در مراسم رونمای از سامانه اولین همایش بین المللی هورامان عنوان شد؛

اولین همایش بین‌المللی هورامان در کردستان برگزار می‌شود

به منظور شناسایی و معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای منظر فرهنگی هورامان، اولین همایش بین المللی با مشارکت دانشگاه‌های کردستان، حلبچه اقلیم کردستان عراق و به احتمال زیاد دانشگاه رازی کرمانشاه، آبان سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.