هگمتانه،
همدان دروازه مسیر گردشگری غرب کشور است ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
سید مسعود حسینی شهردار همدان؛

همدان دروازه مسیر گردشگری غرب کشور است

شهردار همدان گفت: استان همدان با برخورداری از یک هزار و ۸۰۰ اثر و جاذبه تاریخی و طبیعی در مسیر جهان شهرهای ایران، دروازه گردشگری غرب کشور است.