وحید رضای رئیس شورای اسلامی استان کردستان،
ظرفیت نخبگان استانی به‌عنوان مشاوران کمیسیون‌های شورا در کشور به‌کار گرفته می‌شود ۰۵ اسفند ۱۴۰۰
رئیس شورای اسلامی استان کردستان:

ظرفیت نخبگان استانی به‌عنوان مشاوران کمیسیون‌های شورا در کشور به‌کار گرفته می‌شود

رئیس شورای اسلامی استان کردستان گفت: باید از ظرفیت نخبگان استانی به عنوان مشاوران کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور استفاده شود.