ورزش کردستان،
لزوم حمایت بخش صنعت و معدن از ورزش و هنر ۰۱ اسفند ۱۴۰۰
استاندار کردستان تاکید کرد؛

لزوم حمایت بخش صنعت و معدن از ورزش و هنر

استاندار کردستان بر بکارگیری ظرفیت‌های معدن و صنعت برای حمایت از رشد و اعتلای هنر و ورزش تاکید کرد.