ورمقانی،
سرپرستان فرمانداری‌های بیجار و دهگلان منصوب شدند ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
با حکم اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان،

سرپرستان فرمانداری‌های بیجار و دهگلان منصوب شدند

استاندار کردستان «احمدرضا قاسمی» را به عنوان سرپرست فرمانداری بیجار و «حمید معتصمی» را به سمت سرپرستی فرمانداری دهگلان منصوب کرد.