وزارتخانه‌های نفت
سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی تعیین شد ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی تعیین شد

نمایندگان در جریان بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی را تعیین کردند.