وزارت ارشاد
اساس انتصابات در وزارت ارشاد جوانگرایی است ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

اساس انتصابات در وزارت ارشاد جوانگرایی است

معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اساس انتصابات در وزارت ارشاد جوانگرایی است، گفت: خوزستان سرشار از ظرفیت انسانی است اما این معدن نایاب انسانی در این استان به حد کافی استخراج نشده است.