وزارت خزانه داری آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا درصدد محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران است ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

وزارت خزانه داری آمریکا درصدد محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اعتقاد دارد تحریم های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در حوزه پتروشیمی برای محدود کردن فعالیت های اقتصادی ایران است.