وزارت مسکن وشهرسازی،
جزئیات آماری پالایش اولیه طرح نهضت ملی مسکن در ۳۱ استان اعلام شد ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

جزئیات آماری پالایش اولیه طرح نهضت ملی مسکن در ۳۱ استان اعلام شد

جزئیات آماری پالایش اولیه طرح نهضت ملی مسکن در ۳۱ استان اعلام شد که آمارها حاکی است که بیشترین ثبت‌نام و احراز شرایط اولیه در استان تهران و کمترین آنها نیز مربوط به شرق سمنان است.

ضرورت همکاری در بین نهادهای مختلف جهت تامین زمین مسکن ملی ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

ضرورت همکاری در بین نهادهای مختلف جهت تامین زمین مسکن ملی

وزارت راه و شهرسازی با تامین بخش عمده اراضی طرح نهضت ملی مسکن، افزایش تسهیلات، سیاستگذاری برای واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام‌شده ساخت به متقاضیان، زمینه خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی مسکن را فراهم کرده است.