وزرای صمت و کار
استیضاح وزرای صمت و کار بیشترین امضا را دارد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

استیضاح وزرای صمت و کار بیشترین امضا را دارد

عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: در حال حاضر درخواست استیضاح دو وزیر صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین امضاء را دارد.