وزیر آموزش و پرورش
نماینده شادگان از بازگشت به کار مربیان نهضت سواد آموزی خبر داد 01 مهر 1399

نماینده شادگان از بازگشت به کار مربیان نهضت سواد آموزی خبر داد

یکی از مسائلی که دنبال شد و الحمدالله به نتیجه رسید، بحث بازگشت به کار مربیان نهضت سوادآموزی دارای سابقه ای بود که در آزمون مربوطه امتیاز لازم را کسب نکرده بودند.

کمبود ۱۸ هزار معلم در خوزستان مشهود است 01 مهر 1399

کمبود ۱۸ هزار معلم در خوزستان مشهود است

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه کمبود ۱۸ هزار معلم در خوزستان مشهود است، گفت: حقوق و مزایای معلمان افزایش یابد تا از مهاجرت آنها کاسته شود.