وزیر جهاد کشاورزی
سازمان مرکزی تعاون روستایی حامی کشاورز و مصرف‌کننده است ۲۱ تیر ۱۴۰۱

سازمان مرکزی تعاون روستایی حامی کشاورز و مصرف‌کننده است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی حامی کشاورز و دامپرور است و از سوی دیگر نگاهی حمایتی به مصرف‌کنندگان دارد.

وزیر جهاد کشاورزی برای توضیح درباره گرانی ماکارونی به مجلس می رود ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

وزیر جهاد کشاورزی برای توضیح درباره گرانی ماکارونی به مجلس می رود

عضو کمیسیون کشاورزی از حضور هفته آینده ساداتی نژاد در این کمیسیون برای توضیح درباره گرانی ماکارونی خبر داد.