پارک کوی رمضان
خدمت به شهروندان اهوازی در فرآیند همدلی و همزبانی مدیریت شهری ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
شهردار مطرح کرد:

خدمت به شهروندان اهوازی در فرآیند همدلی و همزبانی مدیریت شهری

شهردار اهواز گفت: در فرآیندی همدل و هم‌ زبان میان شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز، مسیر خدمت به شهروندان مهیا و ادامه‌دار شده است.