پاسگاه محیط بانی،
احداث پیست اسکی در کوه بدر قروه باعث آسیب های زیست محیطی می شود ۱۴ دی ۱۴۰۰
رئیس اداره محیط زیست شهرستان قروه

احداث پیست اسکی در کوه بدر قروه باعث آسیب های زیست محیطی می شود

رییس اداره محیط زیست شهرستان قروه گفت: احداث پیست اسکی در دامنه کوه بدر باعث تخریب زیستگاه، ایجاد ناامنی و آسیب های زیست محیطی جبران ناپذیر در این منطقه می شود.