پایتخت کتاب،
سنندج؛ هفتمین پایتخت کتاب ایران ۰۷ دی ۱۴۰۰

سنندج؛ هفتمین پایتخت کتاب ایران

شهر سنندج به عنوان هفتمین پایتخت کتاب ایران و شهر‌های بم، اوز، نجف‌آباد و سمنان به عنوان شهر‌های خلاق کتاب‌خوانی ایران معرفی شدند.