پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی،
فراهم سازی زمینه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان:

فراهم سازی زمینه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان گفت: این آزمایشگاه طی سال گذشته با انعقاد قراردادهای جدید در ارتقاء کیفی صنایع فولاد استان اثر بخش بود و در بحث فراهم سازی زمینه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق پیشرفت خوبی داشت.