پتروشیمی امیرکبیر
افشای بعد جدید فساد در پتروشیمی امیرکبیر(کارتهای هدیه چند صد میلیونی به افراد خاص) ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

افشای بعد جدید فساد در پتروشیمی امیرکبیر(کارتهای هدیه چند صد میلیونی به افراد خاص)

پتروشیمی امیرکبیر همواره از مشکلات مدیریتی، گره در مسائل مالی، نفوذ افراد قدرتمند و غارت منابع آن و... رنج می برده تا پیدایش فیش های نجومی که باعث شد رسانه ها و وزیر کار بیشتر به ابهامات این شرکت و امثال آنها ورود کنند و در نهایت با پادرمیانی برخی نمایندگان و...، مشخص نیست افراد فوق مجرم بوده اند یا خیر؟

رکورد حقوق نجومی در ماهشهر محروم شکسته شد! ۲۲ آبان ۱۴۰۰

رکورد حقوق نجومی در ماهشهر محروم شکسته شد!

دریافت ماهیانه یکصد میلیون تومانی در پتروشیمی امیرکبیر

یک انتصاب بومی، شروعی برای پایان مدیریت پروازی ها در خوزستان ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

یک انتصاب بومی، شروعی برای پایان مدیریت پروازی ها در خوزستان

انتصاب مدیری بومی در پتروشیمی امیرکبیر به جای مدیر پروازی سابق، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت قلمداد می‌شود و این امیدواری را به وجود آورده که این تغییر در سایر شرکت‌ها نیز مشاهده شود.