پتروشیمی فن آوران
واردات مدیر از بوشهر در پتروشیمی ورشکسته فارابی ۲۰ آبان ۱۳۹۹

واردات مدیر از بوشهر در پتروشیمی ورشکسته فارابی

پرسنل این شرکت با اعلام نارضایتی از نادیده گرفتنه شدن و برکناری مدیران بومی خوشنام، نسبت به این اقدام محمود فخرایی‌ مدیرعامل پتروشیمی فارابی به شدت گلایه کردند.