پروژه متروی اهواز
اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نمی شوم ۰۸ شهریور ۱۴۰۰

اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نمی شوم

رضا امینی گفت: ان‌شاءالله اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نخواهم بود.