پروژه متروی اهواز
اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نمی شوم 08 شهریور 1400

اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نمی شوم

رضا امینی گفت: ان‌شاءالله اغلب اوقات در اهواز خواهم بود و شهردار پروازی نخواهم بود.