پروژه های فاضلاب
رییس شورای شهر اهواز: اولویت ما اجرای طرح دفع ابهای سطحی است ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

رییس شورای شهر اهواز: اولویت ما اجرای طرح دفع ابهای سطحی است

رییس شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به معضل فاضلاب و دفع ابهای سطحی در این شهر گفت: اولویت ما اجرای طرح دفع ابهای سطحی است.