پرویز اوسطی نماینده مجلس،
رشد قیمت گوشت قابل مدیریت است ۲۶ دی ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی

رشد قیمت گوشت قابل مدیریت است

پرویز اوسطی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش گوشت قرمز در روزهای اخیر و ایجاد نگرانی برای تداوم این روند در ایام پایان سال، گفت: در زمینه تولید گوشت قرمز ضریب خودکفایی بالایی داریم و نهایتا سالانه باید 100 هزار تن واردات گوشت وارد کشور کنیم.