پرویز اوسطی
اعتبار ۵۰۰میلیارد تومانی برای بارورسازی ابرها ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

اعتبار ۵۰۰میلیارد تومانی برای بارورسازی ابرها

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: اقدام مجلس در خصوص تخصیص اعتبار به بارورسازی ابرها می‌تواند گامی باشد تا در آینده بتوانیم در قالب این سازوکار موضوع رفع خشکسالی و تامین آب مورد نیاز کشور را پیش ببریم.

در زمینه حذف ارز دولتی باید تمامی جوانب از جمله بار روانی، اقتصادی و تورمی آن با حساسیت بالایی مدنظر قرار بگیرد ۱۳ دی ۱۴۰۰
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

در زمینه حذف ارز دولتی باید تمامی جوانب از جمله بار روانی، اقتصادی و تورمی آن با حساسیت بالایی مدنظر قرار بگیرد

پرداخت یارانه حاصل از حذف ارز 4200 تومانی تنها به چند دهک پایانی قدرت خرید اکثریت جامعه را کاهش می‌دهد بنابراین باید به تمامی دهک ها ارائه شود.