پروین صالحی‌ مبارکه
انتقال وظایف تعزیرات به اتاق بازرگانی نظارت حاکمیت بر بازار را ضعیف کرده است ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

انتقال وظایف تعزیرات به اتاق بازرگانی نظارت حاکمیت بر بازار را ضعیف کرده است

نماینده مبارکه در مجلس گفت: انتقال وظایف تعزیرات به اتاق بازرگانی، نظارت حاکمیت بر بازار را ضعیف کرده و این مسئله تبعات ناخوشایندی را به دنبال داشته است.