پلیس ساختمان
۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد ۱۵ دی ۱۴۰۰

۴۵۰ مخزن زباله در مناطق مختلف آبادان نصب شد

شهردار آبادان از تهیه ۴۵۰ مخزن زباله طی ۲ مرحله خبر داد و گفـت: ۱۴۰ مخزن در منطقه یک شهری، ۱۲۰ مخزن در ناحیه ویژه آبادان، ۹۰ مخزن در منطقه ۲ و ۹۰ مخزن نیز در منطقه سه شهری آبادان نصب شد.