پل مردوخ،
سنندج، پیاده‌راه فرهنگی در دالان تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
محمد توفیق مشیرپناهی روزنامه نگار کردستانی، در یادداشتی از «لزوم هویت بخشی به فرهنگ و میراث شهری» مینویسد؛

سنندج، پیاده‌راه فرهنگی در دالان تاریخ

بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 74 محدوده میراث فرهنگی شامل بناها و آثار به‌جا مانده در هر شهری از کشور که دارای قدمت و تاریخ و نشانه‌ای از هویت آن شهر بود را به عنوان سایت میراث مشخص کردند. در این مصوبه آمده است هر گونه تغییرات و مرمت و ساخت و سازی در این سایت منوط به بازدید کارشناسان میراث فرهنگی آن استان و صدور مجوز بر اساس گزارش کارشناسی است.