پل
اهواز شهری با قدمت و عناصر هویتی فراوان ۱۴ آذر ۱۴۰۰

اهواز شهری با قدمت و عناصر هویتی فراوان

اهواز شهری با بیش از هزار سال قدمت که امروزه یک عنصر مهم خود یعنی هویت را همچون حلقه ای گم شده از دست داده است، به طوری که شهر نه بر پایه اصالت خود بلکه براساس تقلید بدون اندیشه از دیگرشهرها و کشورها بدون توجه به الگوهای بومی خود درحال توسعه و شکل گیری محلات جدید است.

مسائل مالی مهمترین مشکل پروژه های شهر ۰۹ آبان ۱۴۰۰
شهردار اهواز در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر؛

مسائل مالی مهمترین مشکل پروژه های شهر

شهردار اهواز گفت: مسائل مالی مهمترین مشکل پروژه های شهر است که با برنامه ریزی، تعامل و کاهش هزینه های جاری می توان این مشکلات را حل کرد.