پوشش
مهارت‌های دیجیتال اولویت اول آموزش به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد است ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

مهارت‌های دیجیتال اولویت اول آموزش به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد است

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: اولویت مهارت آموزی به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد مهارت‌های دیجیتال است.

جزئیات بیمه رایگان برای ۱۰میلیون نفر! ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

جزئیات بیمه رایگان برای ۱۰میلیون نفر!

سازمان‌های بیمه‌ای مکلف شده‌اند که نظارت بر تجویز دارو و اجرای راهنماهای بالینی را اجرایی کنند تا ارائه خدمات به بیماران، مطابق استانداردها و دستورالعمل‌های علمی باشد.