پوپولیست
فشار مدیریت دفترنشین و لاکچری بر گُرده مردم! ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

فشار مدیریت دفترنشین و لاکچری بر گُرده مردم!

برخی دولت ها و حامیانشان با پوپولیستی خواندن بازدید میدانی از مشکلات و چالش های مردم، وضع امروز را رقم زده اند.