پژمان پروین
دیدار شهردار اهواز با مدیرکل امور زندان های استان خوزستان ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

دیدار شهردار اهواز با مدیرکل امور زندان های استان خوزستان

رضا امینی شهردار اهواز با پژمان پروین مدیر کل امور زندانهای استان دیدار و گفتگو کرد.