پیمانکار
در سال های اخیر هر کس هرچه در توان داشته از اموال، املاک و دارایی های شهرداری کنده و برده! ۰۹ آبان ۱۴۰۰
شهردار اهواز:

در سال های اخیر هر کس هرچه در توان داشته از اموال، املاک و دارایی های شهرداری کنده و برده!

رضا امینی گفت: متاسفانه به دلیل ضعف در اعمال مدیریت، در سال های اخیر هر کس هر چیزی که در توان داشته است از اموال، املاک و دارایی های شهرداری کنده و برده است.