پیمان شانگهای
پیمان شانگهای فتح بابی برای توسعه اقتصادی ایران ۰۹ مهر ۱۴۰۰

پیمان شانگهای فتح بابی برای توسعه اقتصادی ایران

عضو هیات رئیسه مجلس، پیمان شانگهای را نوید بسیار خوب و فتح بابی برای نگاه متفاوت به توسعه اقتصادی و مراودات سیاسی ایران با سایر کشورها دانست.