پیک ششم
شرایط کنونی کردستان با توجه به تغییر رنگ بندی شهرها یک زنگ هشدار جدی است ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
مدیر پیشگیری ومبارزه با بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

شرایط کنونی کردستان با توجه به تغییر رنگ بندی شهرها یک زنگ هشدار جدی است

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: وضعیت کرونا بر اساس آخرین رنگ‌بندی در کامیاران نارنجی و در سنندج، بانه، دیواندره و سقز هم در وضعیت زرد قرار گرفته است.