چغندرکاران
وزرای نیرو و کشور به جرائم سنگین چغندرکاران شوش رسیدگی کنند ۰۱ تیر ۱۴۰۱

وزرای نیرو و کشور به جرائم سنگین چغندرکاران شوش رسیدگی کنند

نماینده مردم شوش در مجلس خواستار رسیدگی وزرای نیرو و کشور به موضوع کاشت چغندر از سوی کشاورزان شوشی در منطقه شد که باعث دو برابر شدن آب بها و جرائم سنگین برای آن ها شده است.