چهارمین جشنواره شعر کردی یوتوبوری سوئد،
آثار شاعران کرد ایرانی در کنار دیگر آثار شاعران کرد در چهارمین جشنواره شعر کردی «یوتوبوری» کشور سوئد ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

آثار شاعران کرد ایرانی در کنار دیگر آثار شاعران کرد در چهارمین جشنواره شعر کردی «یوتوبوری» کشور سوئد

چهارمین دوره جشنواره شعر کُردی «یوتوبوری» با آثاری از شاعران ایرانی و شاعران کُرد کشورهای مختلف و اقلیم کردستان عراق در شهر یوتوبوری در کشور سوئد برگزار ‌شد.