کارخانجات
تکلیف تحقیق و تفحص از دولت روحانی مشخص شد ۲۱ دی ۱۴۰۰

تکلیف تحقیق و تفحص از دولت روحانی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت های یازدهم و دوازدهم موافقت کردند.