کارکنان دولت
بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن بعد از اتمام تعطیلات مجلس ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن بعد از اتمام تعطیلات مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری درج ملاحظات رهبری در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همراهی مجلس و دولت در جهت نهایی کردن آن، گفت: این طرح بعد از اتمام تعطیلات مجلس در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.

طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از قرار گرفتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رساندن طرح ساماندهی کارکنان دولت به صحن علنی قبل از پایان سال ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

رساندن طرح ساماندهی کارکنان دولت به صحن علنی قبل از پایان سال

نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام سعی و تلاش کمیسیون اجتماعی و اکثریت مجلس این است که قبل از پایان سال بتوانیم طرح ساماندهی کارکنان دولت را به صحن علنی برسانیم.