کارگزاران مخابرات روستای،
نشست بررسی مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی با حضور نایب رئیس مجلس و وزیر ارتباطات ۲۰ دی ۱۴۰۰
عصر امروز (۱۹دیماه)

نشست بررسی مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی با حضور نایب رئیس مجلس و وزیر ارتباطات

مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی در حوزه وضعیت استخدام و پرداختی‌ها در نشستی با نیکزاد و زارع‌پور بررسی شد.