کالا‌های اساسی
دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کارت‌ اعتباری به مردم بدهد 02 آبان 1400
کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کارت‌ اعتباری به مردم بدهد

اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.