کامیل کریمیان فرماندار سقز،
دلیل تخلفات در شهرداری ها، عدم تثبیت مدیریت شهری است ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر امور شوراها و شهرداریهای استانداری کردستان؛

دلیل تخلفات در شهرداری ها، عدم تثبیت مدیریت شهری است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان گفت: عدم تثبیت مدیریت شهری یکی از آسیب های جدی در شهرهای استان و یکی از دلایل تخلفات در شهرداری ها است.