کتاب‌های کمک درسی
کتاب‌های کمک درسی، سربارکردن هزینه مازاد به خانواده‌ها 01 آبان 1400

کتاب‌های کمک درسی، سربارکردن هزینه مازاد به خانواده‌ها

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کتاب‌های کمک درسی، هزینه‌هایی مازاد به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.