کرامت ویس‌کرمی
رشد ۲۵ میلیون لیتری مصرف بنزین در نوروز ۰۴ فروردین ۱۴۰۱

رشد ۲۵ میلیون لیتری مصرف بنزین در نوروز

مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: تا امروز میانگین مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی 112 میلیون لیتر در روز بوده است درحالی که تولید بنزین کشور روزانه 105 میلیون لیتر است.